Handtekeningen en wethouder in Uitkijkpost

Foto Uitkijkpost 06-Juli-2011De Uitkijkpost rapporteert: Vrijdag 1 juli hebben de 4-jarige Pascal Metselaar en de 85-jarige mevrouw T. Schrijen samen, uit naam van bewoners van Heiloo van alle leeftijden, 5.985 handtekeningen van de actie ‘Red het Baafje’ aan wet- houder Hero Veger overhandigd.


Het hele artikel lees je hieronder:

De wethouder was onder de indruk van het grote aantal adhesie- betuigingen. Dit is een record voor Heiloo! Na de plechtigheid die op de hoge duikplank plaatsvond, kwam zowaar nog een stapel van achthonderd handtekeningen binnen, wat het totaal aantal zelfs op 6800 bracht.

artikel-uitkijkpost-06-July-2011
Klik op plaatje voor het artikel

De wethouder vertelde dat er nog geen enkel besluit is genomen over sluiting van het bad. Hij heeft toegezegd om onder andere met behulp van ‘De Vrienden van het Baafje’ op zoek te gaan naar oplossingen voor het behoud van dit prachtige vijftig meter openluchtzwembad. Deze oplossingen zullen gezocht moeten worden in een betere afstemming van inkomsten en exploitatiekosten, zodat er wel bijgedragen wordt in de gemeentelijke bezuinigingen, maar het Baafje toch open kan blijven!
De gemeente Heiloo is in gesprek met andere gemeenten, sportbureaus, commerciële partijen, Vrienden van Het Baafje en
andere inwoners van Heiloo over de mogelijkheden voor Het Baafje. In oktober bespreekt de raadscommissie Maatschappelijke
Zaken de uitkomsten van deze gesprekken.