Speech van de Vrienden bij Commissie Maatschappelijke Zaken

Onderstaande speech is uitgesproken tijdens de update over het Baafje in de Comissie Maatschappelijke Zaken van de Gemeente afgelopen donderdagavond (Agenda).
De speech werd goed ontvangen en de publieke tribune was goed gevuld met sympathisanten en leden van De Vrienden Van Het Baafje. Er volgt nog een verslag over de avond zelf.

Heiloo, 27 Oktober 2011

Goedenavond dames en heren,

Mijn naam is Edwin Metselaar, en ik ben voorzitter van de Stichting in oprichting De Vrienden van Het Baafje.

Vanavond gaat u van Mevrouw Groen een analyse horen over het Baafje, en ik wil graag wat punten meegeven die de Vrienden van Het Baafje belangrijk vinden.

1. Wie zijn wij?

Ik sta hier niet alleen namens de Vrienden, maar ook namens de ruim 8000 mensen uit Heiloo en omgeving, die door het zetten van hun handtekening hebben laten weten dat ze het Baafje open willen houden. 8000 mensen, dat is ongeveer 1/3de van het aantal inwoners van Heiloo en ongeveer het aantal mensen wat de moeite neemt om te stemmen tijden de Gemeenteraadsverkiezingen.

Ik besef me dat de gemeente in een lastige situatie zit. Er moet bezuinigd worden, maar hoe? Er moeten fundamentele keuzes gemaakt worden over het voorzieningen nivo in ons dorp. Ook het zwembad wordt in die discussie meegenomen. Als echter 8000 mensen aangeven dat ze het zwembad als voorziening willen behouden, dan is er maar 1 mogelijkheid: namelijk het verbeteren van de exploitatie van het zwembad, op zo’n manier dat het zwembad een succes wordt en de kosten binnen de perken blijven.

2. Wat zien wij?

Als we kijken naar de kosten van het openhouden van het zwembad op de manier zoals dat nu gebeurt dan is het voor de gemeente een financiële last. Als we echter kijken naar welke kosten weg zouden vallen als het zwembad gesloten zou zijn, dan is er nog steeds een financiële last. Diverse kostenposten die nu terug te vinden zijn in de verlies- en winstrekening van het zwembad, verdwijnen helemaal niet als het zwembad verdwijnt. Denk hierbij aan algemene kosten die de gemeente verdeelt over alle voorzieningen, en denk aan vast personeel dat in dienst is van de gemeente.

De gemeente heeft gevraagd aan de burgers van Heiloo om mee te denken over de bezuinigingen. Dat hebben wij ook gedaan. Onze conclusie is dat er vele mogelijkheden zijn om zowel aan de uitgaven kant, als aan de inkomsten kant het één en ander te verbeteren. In het rapport dat de Vrienden van Het Baafje hebben opgesteld vind u hiervan een groot aantal voorbeelden.

Tijdens het ophalen van de handtekeningen bleek bijvoorbeeld dat mensen bereid zijn om meer te betalen. Er zou ook gekeken kunnen worden naar een flexibeler omgang met openingstijden. Daarnaast zou voor bepaalde werkzaamheden een groep vrijwilligers kunnen worden ingezet. Al met al mogelijkheden genoeg om het zwembad op een andere en betere manier te exploiteren. Minder kosten voor de gemeente maar wel behoud van deze belangrijke voorziening voor de gemeenschap.

3. Hoe nu verder?

De vrienden van het Baafje willen graag de volgende dingen weten:

* Welke partijen in Heiloo vinden het belangrijk dat het zwembad blijft bestaan?
* Wat zijn hun ideeën over het verbeteren van de exploitatie?
* Wat is hun opvatting over het laagdrempelig houden van sport en beweging voor jong en oud?

Ik heb gesproken met vertegenwoordigers van bijna alle partijen in Heiloo, en heb begrepen dat iedereen wel inziet dat het zwembad heel belangrijk is voor heel veel mensen. Jongeren, gezinnen, ouderen – Het is eigenlijk één van de weinige voorzieningen waarvan mensen uit elke doelgroep en elke leeftijdscategorie gebruik maken.

Wij zullen de komende tijd in gesprek blijven met de gemeente en via een enquete onder de inwoners van Heiloo inventariseren op welke wijze de inwoners het bad willen steunen. Dit zou b.v. kunnen door vrijwilligerswerk te gaan doen. Zo kunnen we er ook achter komen welke aspecten van het zwembad zij vinden dat veranderd zouden kunnen worden.

Ik wens u allen veel wijsheid toe in uw analyse en besluitvorming en wil graag afsluiten met de uitspraak die 8000 burgers hebben onderschreven:

“Het Baafje Moet Blijven”