Speech commissie MZ

Goedenavond dames en heren,

Vanavond bespreekt u de nieuwe tarieven en openstelling het Baafje. Ik wil u als Vrienden van Het Baafje enige overwegingen meegeven bij het voorstel dat nu voor u ligt.

1. Bezuinigen – of beter exploiteren?

De vorige keer dat ik hier stond, was eind oktober. Toen heb ik u verteld dat wij maar 1 mogelijkheid zien om het zwembad als voorziening te behouden. Namelijk, door het verbeteren van de exploitatie. Daarvoor hebben wij destijds een groot aantal ideeën ingediend. Om de gedachten weer even te vormen hier een aantal van de aangedragen ideeën:
– organiseer snelcursussen A & B zwemmen in de zomer
– laat sportverenigingen het Baafje gebruiken ipv de Hoornse Vaart
– doe meer aan bekendheid binnen het dorp en bij toeristen in de regio
– promoot het zwembad op basisscholen
– kijk of sponsoring mogelijk is
– betere temperatuur om bezoek niet af te schrikken
– organiseer evenementen

In het voorstel dat voor u ligt zult u weinig van dit soort ideeën terugvinden. Wij vinden dat jammer. Waarom wordt er weinig tot niets gedaan met de vele input die uit de bewoners van dit dorp is voortgekomen? Wij vinden het voorstel dan ook niet getuigen van een positieve visie, missen de inbreng van de burgers, en zijn bang dat hiermee een negatieve spiraal wordt ingezet die leidt tot sluiting van het Baafje.

Laten we bijvoorbeeld even kijken naar de prijsverhoging. Tijdens het ophalen van de 8000 handtekeningen hoorden we van veel mensen dat de prijs best omhoog zou mogen als het bad daarmee open zou blijven. In de voorstellen gaat de prijs voor een kind van 2,20 naar 3 euro en voor een volwassene van 3,20 naar 4 euro. De prijzen van het dichtstbijzijnde overdekte golfslagbad met watertuin en glijbaan zijn 3,10 en 4,20. We hebben alle begrip voor een flinke verhoging, maar voor dit soort prijzen zijn mensen dus gewend aan een hele andere beleving van een zwembad. Allereerst een warm bad en vervolgens ook nog met vele faciliteiten. Dat brengt mij bij het volgende punt: wat krijgen de burgers eigenlijk voor die verhoging?

In het voorstel dat voor u ligt zijn de openingstijden aangepast op de bezetting van het bad en op de temperatuur van het water. Hiermee wordt een besparing op de personeelskosten nagestreefd. Echter, er wordt geen enkele garantie afgegeven voor de temperatuur van het water.

Het is volgens de technische commissie van de Vrienden van Het Baafje zo goed als onmogelijk om in de huidige situatie aan het begin van het seizoen het water op temperatuur te krijgen. In dit voorstel leest u dat het bad alleen dan open is als de watertemperatuur 18 graden is. Dit betekent dus eigenlijk, dat het bad in het begin van het seizoen niet open gaat. En als het dan open is, en je met het gezin voor zo’n 15 euro binnen bent, dan krijg je een koude bak water en weinig leuke faciliteiten. Wie gaat dat soort bedragen betalen voor zo weinig kwaliteit? Onze eerste indruk is dan ook dat voorgestelde maatregelen zullen zorgen voor een desastreuze afname in bezoekersaantallen. Namelijk: de prijzen gaan fors omhoog, maar er wordt niets gedaan aan de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het zwembad. Hiermee zal de verlies- en winstrekening er nog slechter uit gaan zien dan dit jaar met veel slecht weer. Op die manier is er maar 1 richting waarin bewogen wordt: namelijk om het bad te sluiten. Dit mag niet gebeuren!

Daarnaast wordt in het voorstel gesproken over het inzetten van vrijwilligers. Zoals bekend zijn wij bereid om ons in te zetten voor het zwembad. De vraag is echter, zijn onder de genoemde omstandigheden meer mensen bereid om zich in te zetten? Het is weinig aantrekkelijk om mee te werken aan een zwembad wat een prijsnivo hanteert van de Hoornse Vaart maar geen enkele garantie biedt op openstelling en een lage kwaliteit biedt als het eenmaal open is.

Uiteindelijk wordt ook genoemd dat er evenmeneten georganiseerd worden. Dit is echter, helemaal niet concreet gemaakt. Welke evenementen zijn dat dan? Hoe dragen die bij aan meer bezoekers? Welke doelgroepen worden aangesproken en op welke manier wordt dat gedaan? Allemaal zaken die meegewogen moeten worden voordat besloten wordt om willekeurig 4 evenementen te organiseren.

3. Wat dan?

De Vrienden van Het Baafje hebben zich verdiept in mogelijkheden om de aantrekkelijkheid en de bekendheid van het bad te verhogen. Het verslag hiervan hebben wij u in oktober doen toekomen. Voor de nabije toekmomst stellen wij voor om allereerst mee te denken over het op peil krijgen van de temperatuur van het water, zodat het Baafje een aantrekkelijke plek is om te zwemmen – juist in het begin van het seizoen. Op die manier weten mensen snel waar ze voor betalen, en zijn ook bereid terug te komen.

Wij zouden bijvoorbeeld financieel bij kunnen dragen aan een verwarming voor het bad, zodat een bepaalde watertemperatuur gegarandeerd kan worden, waarmee ook de opening gegarandeerd wordt. Wij schatten in dat we de gelden daarvoor bij elkaar kunnen krijgen zonder dat dit op de gemeentelijke begroting drukt. Op die manier staat er tegenover de prijsverhoging ook een kwaliteitsverbetering die met de vele vrije dagen in mei zal zorgen voor meer bezoek. Dan wordt het ook interessant voor vrijwilligers om zich in te zetten wegens de positieve sfeer die om het zwembad hangt. Anders lijkt het teveel op trekken aan een dood paard.

Kortom, verhoog de prijzen wel, maar investeer daarnaast met de bewoners in kwaliteit. Dit is volgens de Vrienden van het Baafje de enige weg voorwaarts. Alleen op die manier kunnen we op de lange termijn het Baafje behouden voor dit dorp.

Dank voor uw aandacht.