Speech Gemeenteraad ma 6 februari

Mijn naam is Joke Bart en ik ben de opvolgster van Edwin Metselaar, voorzitter van de Vrienden van het Baafje.
Op 27 oktober stonden wij, de Vrienden van het Baafje, voor het eerst voor de commissie maatschappelijke zaken, met 8.000 handtekeningen en een duidelijk verhaal: “Het Baafje moet blijven”. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en in een beslissende fase terecht gekomen. Voor u ligt een voorstel om in te stemmen met de tarieven 2012. De tarieven gaan dit jaar flink omhoog, als gevolg van de bezuinigingen die in de gemeente nodig zijn. De vrienden van het Baafje menen dat daar wel wat tegenover moet staan: zekerheid dat het bad het gehele seizoen open zal zijn.

Want stelt u zich eens voor: zwemmers gaan weer abonnementen kopen, omdat ze zeker zijn dat ze er de hele zomer terecht kunnen. Er kunnen evenementen georganiseerd worden, omdat het zéker doorgaat, want de watertemperatuur is geen probleem meer… De vrienden van het Baafje gaan op zoek naar sponsors en donateurs om extra geld binnen te halen. Maar dat kan natuurlijk alleen voor een zwembad, dat ook gewoon open is…

Mits het water 18 graden is?
In het raadsvoorstel d.d. 6 december 2011 staat onder punt 3.1 Financiën dat “het weer nog steeds de grootste invloed op alles heeft”. In bijlage 1 Korte termijn maatregelen 2012 wordt dit uitgewerkt in punt 1 Wijzigingen standaardopeningstijden.
“In 2012 is het zwembad open van 28 april tot 3 september, mits het water 18 graden is.”

Dit is, geachte toehoorders, precies het punt waar het volgens de Vrienden van het Baafje om gaat. De kans dat het zwembad op 28 april opengaat, is heel erg klein. Er is bijverwarming nodig om het water op de juiste temperatuur te brengen. Dan pas kan het zwembad haar deuren openen, en dan pas kan de gemeente haar belofte waar maken.

Vorige week spraken wij met de wethouder, dhr. Veger en hij verzekerde ons met verschillende partijen te spreken en offertes aan te vragen om deze bijverwarming te regelen. Dat waarderen wij zeer. Maar we zijn ons er ook van bewust dat het nodig is om snel tot actie over te gaan. Als het water op 28 april op temperatuur moet zijn, dan is het nodig om snel te beslissen wat voor verwarming het gaat worden en te starten met de installatie daarvan.

De cost gaet voor de baet uyt
Het is nodig voor bijverwarming extra kosten te maken, die volgens onze berekeningen enkele tienduizenden euro zal zijn. Als de gemeente kiest voor gasverwarming is eenmalig installatie nodig en aanschaf van ketels. De kosten van het gasverbruik zullen ca. 8.000 euro zijn.

Wat de gemeente vooral niet moet vergeten, is dat deze kosten in korte tijd terugverdiend kunnen worden.
Mei 2006: 10.529 bezoekers
Mei 2007: 5.173 bezoekers
Gemiddeld: 7.851 bezoekers

Openstelling in deze maand kan een financieel resultaat hebben van 27.478,50 euro (uitgaande van een gemiddeld tarief van 3,50 euro).
Uiteraard heeft een goede watertemperatuur ook nog effect op de bezoekersaantallen en inkomsten in de maanden juni, juli en augustus.

Wij denken dat het gat in de begroting nog veel kleiner kan worden, als het zwembad beter geëxploiteerd wordt. Niet alleen bezuinigen, maar ook verdienen.

Goede start
Het belangrijkste resultaat is niet alleen het financiële. Belangrijker nog is dat de burgers van Heiloo in een mooie meimaand kunnen zwemmen en niet teleurgesteld worden door de gemeente, die het niet voor elkaar heeft gekregen om het zwembad tijdig zwemklaar te maken.
Een goede start van het seizoen geeft vertrouwen in het zwembad én in de gemeente.

Activiteiten van de Vrienden van het Baafje
De vrienden van het Baafje hebben verder met de wethouder gesproken over andere activiteiten van de Vrienden.

a) Vrijwilligers van de Stichting ondersteunen de gemeente graag bij het uitvoeren van velddienst, groenverzorging en op piekmomenten bij de entree. Daarin willen de vrienden graag samenwerken met de beheerder en medewerkers van het Vrijwilligers Informatie Punt.

b) Organisatie evenementen
De Stichting Vrienden van het Baafje adviseert de gemeente om een stagiair aan te stellen van bijv. een Sportmanagement opleiding om een plan van aanpak te maken en evenementen te organiseren.

c) De Stichting zal zelf een evenement organiseren voor de donateurs en sponsors, waarbij ze wellicht ook gebruik wil maken van Het Baafje.

Graag zou ik aan het einde van het seizoen met dhr. Veger om tafel zitten en tevreden terug kunnen kijken op dit seizoen.
Een seizoen waarin in de exploitatie van het Baafje een grote stap is gezet.
Er is een tekort op de begroting. Er is nu gekeken hoe dat kleiner gemaakt kan worden door de tarieven te verhogen. Maar niemand is bereid meer te betalen, als er minder geboden wordt. Daarom is bijverwarming essentieel.

Ik vraag u dan ook om in te stemmen met de tariefsverhoging, mits bijverwarming gerealiseerd wordt en het zwembadwater op temperatuur is op 28 april. Zodat we het zwembad feestelijk kunnen openen.

1 Comment on “Speech Gemeenteraad ma 6 februari

  1. Ik ben t geheel met t bovenstaande eens, prima als de tarieven verhoogd worden maar daar moet wel wat tegenover staan.