Vrijwilligersmarkt 10 maart

Op zaterdag 10 maart j.l. was er een Vrijwilligersmarkt in het Loo. Dankzij Gea’s snelle reactie, had ook
de kersverse Stichting Vrienden van het Baafje een (halve) kraam weten bemachtigen, die door zes vriendinnen van het Baafje werd “bemand”.

Hoewel het niet meteen een stroom aanmeldingen van vrijwilligers opleverde, was het nuttig dat we daar stonden.
Veel steunbetuigingen en hulde voor het werk van de Stichting VvhB van het winkelend publiek !!

Men vindt dat een zwembad als het Baafje hoort bij een gemeente als Heiloo en dat dit zo moet blijven. Ook niet-zwemmers meldden zich aan als donateur.

Een geslaagde dag dus.