Speech gemeenteraad 9 juli 2012

Speech uitgesproken door de voorzitter van De Vrienden van het Baafje:

Geachte aanwezigen,

Vanavond staat een voorstel, m.b.t. het zwembad, van de fracties van PvdA en CDA op de agenda. Het is nog maar een initiatief-voorstel en wij zullen moeten afwachten wat de reacties zijn van de andere fracties in uw raad, maar nu al wil ik – als voorzitter van de stichting vrienden van het Baafje – voorop stellen dat de vrienden het zeer waarderen dat er gedacht is aan een goede zwemvoorziening in Heiloo. U zult begrijpen, dat wij daarbij in eerste instantie denken aan behoud van het Baafje… een uniek openlucht zwembad met olympische afmetingen.

Aan informatie heeft u een reclamefolder ontvangen. Maar niet alleen projectontwikkelaars kunnen mooie folders maken. Dat doen de Vrienden van het Baafje namelijk ook. Het verschil is wel, dat wij reclame maken voor een mooie voorziening die er al is, en niet voor iets wat er nog moet komen. Voor de plannen in Akkrum is nog geen vergunningsaanvraag ingediend. De gemiddelde prijs van een mooie recreatiewoning Recreatiepark de Schoorelse Duinen ligt tegenwoordig rond de 3 ton. Informatie over de plannen van De Branding hebben wij niet boven tafel gekregen.

Reclame is belangrijk en wij zouden dan ook graag zien dat CDA en PvdA de projectontwikkelaar vragen hoe je het Baafje beter in de markt kan zetten. Ziet Rotteveel M4 geen kansen voor een goede horecagelegenheid bij het zwembad, die alle recreanten van het Maalwater ook kan ontvangen? Als er op het nieuwe terrein –van de oude camping- woningen komen te staan en zorgvoorzieningen, kan het Baafje dan geen rol vervullen als gezonde en sportieve ontmoetingsplek voor velen jong en oud? Als er voor miljoenen geïnvesteerd gaat worden in iets nieuws, waarom dan niet een ton dus voor veel minder om het Baafje op te knappen en te laten inspelen op de eisen van deze tijd?

Wat de Vrienden van het Baafje vooral tegenvalt, is dat er een voorstel ligt dat niet gericht is op het benutten van dat wat er al is. Dat is nl. pas echt duurzaam! In een tijd waarin veel bedrijfspanden leegstaan ontstaan er nieuwe initiatieven om bestaande gebouwen een nieuwe functie te geven. Dat is denken anno 2012. Dat is duurzaamheid. Kijken naar wat je hebt, in plaats van het kind met het badwater weggooien. Laten we op die manier kijken naar de juweeltjes in onze gemeente, in plaats van ze te ervaren als een last. Een 50-meter bad krijg je nooit meer; wij hebben het al!

Inhoudelijk is er nog weinig van dit plan bekend. Wel zien wij zwart op wit staan dat “… er binnen enkele jaren – vanwege noodzakelijk groot onderhoud – grote investeringen noodzakelijk zijn om Het Baafje in stand te houden, is een fundamenteel lange-termijn besluit over Het Baafje noodzakelijk.”

Dames en heren, laatst sprak ik wethouder Veger over het onderzoek van Drijver en partners en hij vertelde mij dat hij nog wat aanvullende vragen had gesteld over het groot onderhoud op lange termijn. Kennelijk is het niet het groot onderhoud op lange termijn dat bureau Drijver noemt als 1e aandachtspunt van het Baafje… Het Baafje is in goede staat er is destijds degelijk gebouwd.

De Vrienden van het Baafje staan niet achter deze suggestieve informatie, die nergens op is gebaseerd. Het rapport komt vrij zodra het door de ambtenaren is besproken en de heer Veger heeft toegezegd dat deze informatie voor de grote vakantie beschikbaar is voor de Vrienden van het Baafje. Zeker nu andere initiatieven om aandacht vragen en we behoefte hebben aan de resultaten van het onderzoek. Nog meer vertraging met het onderzoek van Drijver en partners lijkt mij dan ook zeer onwenselijk. Zodat we een voorstel kunnen beoordelen op feiten en niet op suggesties. Wij vragen met klem naar dit rapport.

Het lijkt mij nuttig om de exploitatierekening over het zwemseizoen 2011 van het Baafje erbij te pakken en grondig te analyseren. De Vrienden van het Baafje houden zich aanbevolen om daar eens goed naar te kijken.

Ten slotte is het niet aan mij om te zeggen dat het idee van recreatie en een zwembad niet deugt. We hebben het tenslotte jarenlang gehad in deze gemeente. Het getuigt hoogstens van wispelturigheid om eerst iets af te bouwen en vervolgens opnieuw te doen. Misschien komen we er over een paar jaar achter dat de verkoop van huizen op het terrein van Klein Varnebroek tegenvalt.. en blijkt het vanwege zijn goede ligging, dichtbij de Zeeweg, vlakbij Het Hoekstuk, opeens zeer geschikt voor recreatie.

Door de nieuw ontstane situatie nemen de Vrienden van het Baafje alvast een schot voor de boeg als het gaat om de toekomst van het zwembad. Onze uitgangspunten zijn daarbij duurzaamheid, efficiency en samenwerking.

Wij raden de gemeente aan verder te onderzoeken hoe er samengewerkt kan worden met andere regionale of landelijke organisaties, zoals het Sportbedrijf in Alkmaar.

In het rapport van Drijver en partners over het regionale zwembad staan ook de zwembadtrends beschreven (hfd. 3.3.). Daarin stellen zij bij het eerste punt dat er het afgelopen decennium een verschuiving heeft plaatsgevonden van recreatief zwemmen naar begeleide activiteiten. Ook noemen zij het organiseren van activiteiten voor senioren. Op deze punten valt nog veel winst te behalen.

Kortom, geachte aanwezigen: stop uw energie in de juiste zaken. Stel de juiste vragen en zet de juiste partijen aan het werk. Een tropisch zwemparadijs is iets voor de tropen , wij hebben een Baafje waar met creativiteit, de inzet van vrijwilligers (groenonderhoud!) en oog voor wat er leeft in Heiloo een sportieve , gezonde manier van recreëren voor handen ligt. Wat wil je nog meer….