Verslag VvhB seizoen 2012

Duikertje verloot op 1 september 2012
Ca 25 donateurs van de Vrienden van het Baafje waren bij elkaar op 1 september op een mooie nazomermiddag met volop zon aan de rand van het instructiebad. Eerder op de dag waren we met een stand op de UIT&ZO markt aanwezig.
Joke Bart, onze voorzitter praatte iedereen bij over de behaalde resultaten van onze stichting en dankte de vrijwilligers en de donateurs voor hun bijdrage het afgelopen seizoen.

Seizoen 2012 totaal aantal bezoekers: 38.000
Het Baafje ging open op zaterdag 28 april in een zowat gierende storm met een temperatuur van 15 gr.
De Spetters en de VvhB waren met een infostand aanwezig, handen en voeten te kort komend om de wind de baas te blijven. De Streetband van Cecilia speelde en er waren enkele jonge en oudere diehards die te water gingen.
De bijverwarming was net klaar. Maar er viel tegen deze buitentemperaturen niet aan te stoken. De maanden mei en juni waren koud, juli was al iets beter en augustus ronduit zomers. Wij hebben geprobeerde de gemeente te bewegen langer in deze mooie septembermaand open te zijn, maar dat is helaas niet gelukt.

Vrijwilligers
Het groenonderhoud is een fikse klus op een zo prachtig terrein als het Baafje en ca 12 vrijwilligers hebben in mei en juni 2x per week en in juli en augustus 1x per week veel en nuttig werk gedaan, het was voor iedereen goed zichtbaar hoe mooi de borders en heggen er bij lagen! De bespaarde kosten bedragen een kleine € 3500,– , dat is een stevig bedrag.
Geweldig werk. Ook de financiële administratie werd door een vrijwilliger in samenwerking met de penningmeester op prima wijze gedaan.

En wat ook heel mooi is: we kunnen volgend jaar weer op hen rekenen.

Bijverwarming
Wij als bestuur gaan de komende wintermaanden wederom in overleg met de gemeente om te komen tot een goed werkende bijverwarming. Tenslotte is de belofte van € 30.000 van de politieke partijen een bedrag waar je wat mee kan.

Donateurs
Ditta Engel, kunstenares in Heiloo, heeft een aantal Duikertjes vervaardigd ter verloting onder de donateurs. Een zeer genereus gebaar. Op 1 september jl is het eerste beeldje verloot en dit gaan wij volgende jaren herhalen.
Wij vragen u daarom wederom uw steun en volgende jaar weer een bijdrage van minimaal € 12,50 te doen op rekening nr. 106267078. Ook onze grote donateurs danken wij.

Donaties zijn aangewend voor: notariskosten, spandoek zwemvierdaagse, foldermateriaal, fotokosten enz.

Wat hebben we o.m. bereikt

  • Unanieme steun in de gemeenteraad voor openhouden Baafje
  • Financiële toezegging van € 30.000,– voor de bijverwarming
  • Gesprekspartner voor de toekomst
  • Brede steun in Heiloo e.o. (zo’n 50 m bad mág niet weg)
  • Medewerkers Baafje zijn blij met onze initiatieven.

Bestuur Vrienden van het Baafje
www.hetbaafje.nl
[email protected]
rek.nr. 106.267.078 t.n.v. Stichting Vrienden van het Baafje