Maand: januari 2013

ingezonden bericht Uitkijkpost

Klik hier> Uitkijk 23-01-2013

Financieel overzicht 2012

Iedereen hartelijk dank voor de donaties en de hulp in 2012. Hieronder vindt u een link naar het financiële overzicht 2012 van de Stichting. ==> Voorlopig Financieel overzicht 2012 Stichting Vrienden van het Baafje.pdf    

krijgen we een sigaar uit eigen doos?

Onze reactie op het persbericht van 9 januari 2013. Even de feiten op een rijtje. U vindt onze reactie per punt genoemd. Het college stelt binnenkort aan de raad voor om extra OZB te heffen om het Baafje ook in

Berichten uit de krant

krantenartikels jan.2013

Publicatie NHD 12 jan.2013

NHD 12-01-2013-2

rapport commissie

PORTEFEUILLEHOUDER ADVISEUR Hero Veger Carla laan SECTOR EN AFDELING GRIFFIE WP-WZ 072 535 67 92 RAADSVOORSTEL onderwerp Onderzoek regionaal zwembad en toekomst zwembad Het Baafje bijlagen geen datum raadsvoorstel 10 december 2012 datum collegebesluit 8 januari 2013 bevoegdheid raad raadscommissie

Top