krijgen we een sigaar uit eigen doos?

Onze reactie op het persbericht van 9 januari 2013.

Even de feiten op een rijtje. U vindt onze reactie per punt genoemd.

  • Het college stelt binnenkort aan de raad voor om extra OZB te heffen om het Baafje ook in 2014 open te houden.

Een sigaar uit eigen doos? Extra inkomsten voor de gemeente, maar geen extra voorzieningen voor de inwoners van Heiloo.

  • Het college heeft twee onderzoeken laten uitvoeren door Drijver en partners naar:

1)     Onderzoeksrapport naar het Baafje

2)     De haalbaarheid van een regionaal zwembad voor Heiloo en Castricum

De conclusies van het eerste rapport over het Baafje dreigen onder te sneeuwen door de focus op een regionaal zwembad. Het unieke karakter van het Baafje wordt opgeofferd.  Aan wat? Realiseert het college zich wel dat deze parel verdwijnt en nooit meer terug komt? Poets de parel op, zo’n groot terrein biedt zoveel mogelijkheden!

  • Zwembad het Baafje blijft open totdat er duidelijk is of en hoe een regionaal zwembad mogelijk is voor 2 ton.

Hoe ziet dit tijdspad eruit?

  • Het college adviseert om de exploitatie en beheervan het Baafje en een toekomstig zwembad uit te besteden. Gemeenten zijn in toenemende mate onvoldoende toegerust om een zwembad te exploiteren, zegt Drijver in partners in haar onderzoeken.

Een uitstekend idee.  Vrienden van het Baafje vindt dat het op afstand zetten van het zwembad op zeer korte termijn moet worden opgepakt en gerealiseerd.  We hebben contacten gelegd met zeer geschikte partijen en het college hiervan op de hoogte gesteld. Het is aan het college om dit verder op te pakken.