Speech van Joke Bart tijdens commissievergadering

 Geachte aanwezigen,

Vanavond is een belangrijke avond voor de Vrienden van het Baafje en de inwoners van Heiloo, omdat er belangrijke voorstellen worden besproken die gaan over de toekomst van zwembad Het Baafje.

Als vrienden van het Baafje hebben wij uitgebreid gereageerd op het rapport over het Baafje dat door Drijver en partners is opgesteld. Wij onderschrijven het merendeel van de aanbevelingen, met name het punt van op afstand zetten van het zwembad door de gemeente. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat dit punt vanavond aan de commissie voorgesteld wordt.

 

Wij hebben niet gereageerd op het rapport van Drijver dat gaat over het regionale zwembad. Wij zijn op de eerste plaats Vrienden van het Baafje. Wij staan voor behoud van dit prachtige zwembad, met drie baden, waaronder een uniek 50-meter bad. Voor behoud van ligweides die ruimte bieden aan maar liefst 1500 bezoekers uit  Heiloo én omgeving. Wat op mooie dagen ook gebeurt. Dan is het een drukte van belang van mensen die genieten van Het Baafje.  Dat is het bad dat wij voor Heiloo willen behouden, want dit krijg je nooit meer terug!

 

Om volop van het Baafje te gaan genieten is daadkracht nodig. Dat blijkt uit de aanbevelingen van Drijver.  Waarbij ik wel wil opmerken  dat het rapport in juni 2012 al klaar was, maar nu pas, februari 2013 op de agenda staat. En in maart 2013 op de agenda van de raad. Dat maakt het een stuk moeilijker om voor seizoen 2013 dingen wezenlijk anders aan te pakken.  Denk aan praktische zaken: Het opstellen van een werkplan 2013, kijken naar de rol van een bedrijfsleider, die flexibel én commercieel in kan spelen op de praktijk. Beslissingen neemt en verantwoordelijkheid heeft.

 

Daarom verbaast het me des te meer dat in het voorstel gesproken wordt over een lange termijn oplossing voor het Baafje als het gaat om de verzelfstandiging van het bad. Die wordt gekoppeld aan een termijn van maar liefst 2 jaar! Ik citeer: “Privaatrechtelijke verzelfstandiging kan een besparing tussen de 25.000 en 75.000 euro opleveren. Deze besparingen kunnen echter niet binnen twee jaar gerealiseerd worden. Onderzoek moet uitwijzen wat technisch en financieel mogelijk is.”

Vrienden van het Baafje vinden het juist belangrijk om op dit punt daadkracht te tonen en ervoor te zorgen dat er op KORTE termijn een betere situatie ontstaat. Stelt u zich eens voor: in zomer 2015 is het Baafje in handen van een gespecialiseerde partij, die niet alleen zorgt voor financiële voordelen, maar ook het bad optimaal benut. Het bad zou dan zomaar vijf maanden per jaar open kunnen zijn i.p.v. vier maanden,  buiten het seizoen kan het terrein gebruikt worden voor andere activiteiten. Dan is het Baafje weer een plaats waar jong en oud –veel vaker- samenkomt, een voorziening die Heiloo zijn eigen karakter geeft!

 

Dit onderwerp is punt 6 in het raadsvoorstel. Wat de vrienden van het Baafje betreft is dit punt 1.

 

Ten aanzien van de financiële paragraaf wil ik opmerken, dat het Baafje nog steeds voor 2,5 ton op de begroting staat als bezuiniging. Dit bedrag is al lager dan voorheen, mede dankzij de inzet van de vrienden van het Baafje die veel werk hebben verzet in de groenvoorziening, als veldwacht en door reclame te maken. Maar binnen deze 2,5 ton zitten nog steeds de vaste M-kosten die sowieso voor rekening van de gemeente blijven. Dan heb ik het over 60.000 euro, bijna een kwart van het totale bedrag. Ook de personeelskosten zijn niet zomaar verdwenen.

 

Bekostiging van het Baafje door een verhoging van de OZB is een oneigenlijk voorstel. Er is een tekort op de totale begroting, en dat mag niet toegeschreven worden aan 1 voorziening. Een verhoging van de OZB is nodig om het huidige voorzieningen niveau in Heiloo op peil te houden.  De inwoners raadplegen over dit voorstel is onzuiver, zorgt voor vertraging en kost geld. Geld dat we beter rechtstreeks in onze voorzieningen kunnen stoppen.

 

Ondertussen hebben  wij, met de aanbevelingen van Drijver in gedachten, contact gezocht met een partij die gespecialiseerd is in het beheer van zwembaden (en andere gemeentelijke voorzieningen, zoals sporthallen en theaters). Wij zijn in gesprek gegaan met Sportfondsen Nederland om eens te horen wat de mogelijkheden zijn.  Wij raden u aan om in gesprek te gaan met grote landelijke partijen, niet alleen met Sportbedrijf Alkmaar of Stichting de Witte Brug. Landelijke organisaties, die ook regionaal opereren, bijvoorbeeld in Heemskerk en Akersloot.

 

Wellicht dat deze organisaties ook opmerken dat er naast het Baafje al een overdekt zwembad ligt, dat zonder subsidie al jaren zelfstandig weet te bestaan. Dan heb ik het over Zwembad Loos.

Als we op de lange termijn kijken – en dan bedoel ik niet een periode van twee jaar- dan zouden ook hier mogelijkheden kunnen liggen om een goede combinatie van een buiten- en binnenzwembad te combineren.

 

Iedereen is het erover eens dat anno 2012 het beheren en exploiteren van een zwembad geen taak is van de gemeente. Doorbreek de negatieve spiraal bij het Baafje en los het probleem op. Ongeacht  de toekomst met of zonder een regionaal bad, levert de verzelfstandiging van het Baafje de gemeente heel veel op. De inwoners krijgen een zwembad dat weer op een moderne manier wordt geëxploiteerd en beheerd. Door de gemeente zelf wordt er ervaring opgedaan met een privaatrechtelijke partner.

 

En deze oplossing past ook uitstekend bij dezelfde speerpunten uit de strategische visie 2005 – 2015 uit het voorstel:

 

1.1.1 De gemeente kiest voor een vraaggerichte benadering, waarbij ingespeeld wordt op

wensen en behoefte van de inwoners.

1.1.2 De inwoners worden ingeschakeld bij plan- en beleidsvorming met gebruikmaking van

transparante communicatie.

1.2.2 Functionele samenwerking in of met de regio wordt gezocht in geval van aantoonbare

voordelen.

2.4.3 Voor de inrichting van nieuwe openbare ruimte is de bestaande kwaliteit uitgangspunt.

2.4.4 Voor bouwlocaties worden duidelijke beeldkwaliteitsplannen opgesteld.

3.3.1 Behoud van het huidige voorzieningenniveau.

3.3.2 De gemeente besteedt – daar waar mogelijk – de verantwoordelijkheid voor het beheer van

accommodaties uit.

4.1.2 Verbeteren van de leefbaarheid.

 

 

Kortom, ik blijf het benadrukken: doorbreek de negatieve spiraal van het Baafje en pak de oplossing aan die voorhanden ligt. Stop tijd en energie in het verzelfstandigingstraject door daar met gespecialiseerde partijen over in gesprek te gaan. Het hoeft niet moeilijk te zijn, maar het is wel een kwestie van doen. Uiteraard willen de vrienden van het Baafje ook in dit traject meedenken, meewerken en helpen de juiste beslissing te nemen.

speech commissievergadering 11 februari