Het Baafje blijft !!

Het Baafje blijft !!

In de raadsvergadering van 1 juli 2013 is een belangrijk besluit genomen: Het Baafje wordt verzelfstandigd. Dat houdt in dat de exploitatie van het bad in beheer komt van een externe partij. Voorbeelden daarvan zijn Sportfondsen, Sportbedrijf Alkmaar of andere stichtingen die gespecialiseerd zijn in het beheren en exploiteren van accommodaties.

De Vrienden van het Baafje vinden dit een geweldige stap. Na twee jaar aandacht vragen voor Het Baafje staat het voortbestaan van het bad niet meer ter discussie. Doel is de verzelfstandiging in te laten gaan per 2014, voor een periode van vijf jaar. Dankzij een amendement van de VVD kon een meerderheid instemmen met het verzelfstandigingsvoorstel. Heiloo 2000, Lijst Gré Ris en de NCPN ondersteunden het voorstel. Een mijlpaal in de geschiedenis van Het Baafje

We kunnen weer gaan denken aan een toekomst voor Het Baafje. Een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar we bij elkaar komen om te sporten, te spelen en te relaxen.

See you at Het Baafje Joke Bart