De Vrienden aanwezig op Uitmarkt Heiloo 2013

Wat wens jij voor Het Baafje? Dat vroegen wij aan de bezoekers van UitenZo, de Heilooër Uitmarkt, op zaterdag 7 september jl. De wens werd kracht bijgezet door over de rechterschouder een muntje te werpen in de geïmproviseerde ‘wensput’. Goede ideeën en muntjes waren de opbrengst van de dag.

UItmarkt 13 teksten klein

Toekomst
Het recordaantal bezoekers kwam uiteraard ook langs de kraam van de Vrienden. Alle tijd voor een praatje en onze doelen toelichten:” já , het Baafje blijft. Tot en met 2019 is er geld beschikbaar. En het zwembad wordt verzelfstandigd. We zijn op zoek naar een geschikte partij. “

UItmarkt 13 teksten 2 klein

Wensen
Veel mensen dragen Het Baafje een warm hart toe. Als het zwembad straks in andere handen is, mag er best wat veranderen. In de openingstijden, een mooie glijbaan… Maar het moet ook Het Baafje blijven, de charme van het bad mag niet kwijtraken.

UItmarkt 13 badje klein

Verzelfstandiging
Alle wensen staan opgeschreven en worden door ons meegenomen in de gesprekken met de gemeente. De eerste gesprekken die wij samen met de gemeente hebben gevoerd, gingen over de voorwaarden waar een nieuwe exploitant aan moet voldoen. Van te voren brengen we in kaart wat we van de overname partij verwachten en van de wijze waarop die partij het zwembad zal exploiteren. Door van te voren goed te bepalen waar we naar op zoek zijn, is de kans groter een goede partij te vinden.