Marktconsultatie

 Op 1 juli 2013  heeft de gemeenteraad van Heiloo besloten de exploitatie van het openluchtbad Het Baafje af te stoten met als streefdatum 1 januari 2014.

De gemeente vindt dat voor de exploitatie van een zwembad specifieke expertise nodig is en zoekt daarvoor nu een externe partij die deze deskundigheid heeft. De Vrienden van het Baafje hebben in augustus en september met de gemeente gekeken aan welke criteria de exploitant van Het Baafje zal moeten voldoen.

Markconsultatie

Om in contact te komen met geïnteresseerde partijen organiseert de gemeente nu een marktconsultatie. Op die manier onderzoekt de gemeente  welke partijen mogelijk geïnteresseerd zijn en tegen welke voorwaarden.

Voor de begeleiding van deze verzelfstandiging heeft het bureau Drijver en Partners opdracht gekregen van de gemeente.

Interesse?

Partijen die interesse hebben om de exploitatie over te nemen, kunnen zich melden bij de heer M. Vijfschaft van het bureau Drijver en Partners. Aanmelden kan tot 18 oktober 2013 via de mail: [email protected] .

Er ligt een pakket met informatie klaar over de verdere procedure en de voorwaarden die gelden voor de verzelfstandiging van de exploitatie van Het Baafje. Geïnteresseerden ontvangen het pakket na aanmelding.

In principe krijgen de partijen die al eerder bij de gemeente hebben aangegeven dat zij interesse hebben in de exploitatie van Het Baafje, het informatiepakket toegestuurd. Heeft u op 11 oktober 2013 nog niets ontvangen verzoekt de gemeente u om u via de mail aan te melden bij de heer Vijfschaft.

Joke Bart