Verkiezingsdebat 2014, natuurlijk over Het Baafje

Tijdens het verkiezingsdebat op woensdagavond 5 maart jl. in hotel Fletcher ging het -natuurlijk- ook over Het Baafje. De VVD claimde het verzelfstandigingsbesluit dat op 1 juli 2013 genomen is, dankzij een een motie van de VVD. Dhr. Gomes (NCPN) gaf tegengas en zei dat hij toch ook voor de motie had gestemd. En dat geldt ook voor Heiloo 2000. En daar zijn wij maar wat blij mee!

Aan het einde van de avond werd de discussie van 1 juli nog eens dunnetjes over gedaan, want het regionale zwembad dook weer op. Het leek wel of CDA en PvdA even vergeten waren dat de 8 miljoen euro voor de bouw van dit bad toch van een heel andere orde van grootte is dan de 2 ton die het Baafje ieder jaar aan subsidie ontvangt. Dat bedrag wordt trouwens alleen maar minder.

Het is al moeilijk om 10 miljoen euro voor de ondertunneling van de Vennewatersweg te verkrijgen en er werd op 5 maart flink geklaagd over de bezuinigingen in het groen. Extra geld uittrekken voor een regionaal zwembad, terwijl er in een straal van 10 km 5 overdekte zwembaden (zwembad Loos, De Hoornse Vaart, De Witte Brug, De Beeck en zwembad De Hout) liggen, is dan ook niet van deze tijd.