Het Baafje verzelfstandigen: stand van zaken

Op 1 juli 2013 is het besluit genomen dat het Baafje verzelfstandigd moet worden. Het zwembad kan beter geëxploiteerd worden door een externe partij. Uit een onderzoek dat op verzoek van de gemeente door consultancybureau Drijver en partners is opgesteld blijkt dat er meer mogelijk is met Het Baafje. Bijvoorbeeld door een bedrijfsleider aan te stellen, die aandacht besteed aan marketing en communicatie, betere horeca, flexibeler openingstijden en extra activiteiten. Dit zal meer bezoekers naar Het Baafje trekken. Dit kan geregeld worden door Het Baafje te laten exploiteren door een externe, professionele partij.

De Vrienden van het Baafje hebben ook een aantal verbeterpunten opgesteld, die gaan onder andere over:

Openingstijden
Langer open: buiten hoogseizoen tot half 8, in hoogseizoen op mooie dagen tot 21.00 uur.
’s Ochtends open om 7.00 uur

Flexibiliteit:
Bij mooi weer open, bij slecht weer alleen open voor trouwe zwemmers
Daar afspraken over maken.

Vakanties die van de middelbare scholen aanhouden.

PR en communicatie
Eigen website Het Baafje, inzet van social media.

Horeca
Een leuke horecavoorziening die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Herinrichting terrein
Verbetering ligging terras, minder groenonderhoud

Doelgroepdenken
Doelgroep moeders met kleine kinderen is kwijt. Speelvoorziening bieden op wisselvallige dagen

Samenwerking zoeken met partijen in Heiloo. Heiloo Olympics, Bukbuk, Stichting Welzijn.