Over de Vrienden

Ontstaan | Missie | Steun

Ontstaan van de Vrienden van het Baafje

In de zomer van 2011 bleken er plannen bij de gemeente Heiloo te bestaan om zwembad Het Baafje te sluiten. Na de aanschaf van zonnecollectoren als verwarmingsmethode om het zwembadwater op temperatuur te brengen, bleef het zwembad vaak dicht. De zonnecollectoren hebben niet genoeg capaciteit om het badwater te verwarmen. Met veel gevolgen: minder bezoekers, minder abonnementenverkoop en een tekort op de begroting.

Een groep enthousiaste zwemmers organiseerde zich om stilzwijgende sluiting van het zwembad te voorkomen. Het resultaat: in de maanden juli augustus 2011 zijn er 8.000 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de wethouder. Doel van deze actie “Red het Baafje” was er voor zorg te dragen dat het openlucht zwembad het Baafje met een rijke historie in Heiloo geopend blijft. Indien het 50 meter bad zou verdwijnen is dat onherstelbaar en niet alleen voor de vele enthousiaste zwemmers.

Vrijwilligers nodig.
Voor de activiteiten die we deze zomer in Het Baafje gaan organiseren kunnen we vrijwilligers goed gebruiken. De voorbereidingen op het openingsfeest, tussentijdse activiteiten voor de jeugd, veldwacht op drukke dagen, we kunnen je hulp goed gebruiken.

Werk je liever achter de schermen of steek je je handen liever uit de mouwen door mee te helpen bij het (groen)onderhoud? Meld je dan aan met het vrijwilligersformulier

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Baafje wordt gevormd door:

Voorzitter: Joke Bart
Secretaris: Gea Schilte
Penningmeester: Bert van Engen
Rene Dijkstra
Klaas Schaafsma

Missie en doelstellingen

De stichting Vrienden van het Baafje heeft de volgende doelstelling
a. Het bevorderen van een positieve besluitvorming door de gemeente Heiloo inzake het openhouden van het openluchtbad Het Baafje te Heiloo
b. Het houden van toezicht op het realiseren van een adequaat en optimaal zwembad gedurende minimaal vier maanden per jaar waarbij de stichting een controlerende rol op zich neemt
c. Het bevorderen van zwemmen als een positieve bijdrage aan de gezondheid en het behoud van het Baafje als ontmoetingsplek voor alle inwoners van Heiloo e.o.

Wij willen van elk jaar een succesvol seizoen maken, zodat duidelijk wordt dat zwembad Het Baafje een onmiskenbare toevoeging is aan de aantrekkelijkheid van Heiloo voor inwoners én bezoekers.

Steun de Vrienden

Word donateur
Vind u ook dat Heiloo zonder zwembad Het Baafje ondenkbaar is? Dat jong en oud er terecht moeten kunnen op zomerse dagen, om gezamenlijk buiten te zijn, te sporten en te genieten? Word dan nu donateur van de Stichting Vrienden van het Baafje. Wij kunnen uw steun goed gebruiken!
Wilt u donateur worden? Neem dan contact op met onze penningmeester Antoine Haverman, via [email protected]

Sponsoring
De vrienden van het Baafje willen het exploitatietekort verminderen door het zwembad aantrekkelijker te maken voor allerhande activiteiten. Heb je daar goede ideeën over of heb je zin om het zwembad te gebruiken voor een sportevenement, een buurtbarbecue of een andere activiteit?
Neem dan contact met ons op: [email protected]

Bedankt!
Zwemmer of geen zwemmer, Het Baafje kan niet zonder uw steun. Daarom willen de Vrienden van Het Baafje iedereen die het zwembad een warm hart toedraagt daarvoor bedanken.

1 Comment on “Over de Vrienden

 1. Proficiat,allen die zich met zoveel geestdrift hebben
  ingespannen voor het behoud van ons mooie Baafje.
  Dankzij jullie vechtlust is het toch maar mooi gelukt.
  Het Baafje blijft bestaan. Goed gedaan mensen.
  Hartelijk groet,
  Riet Rus.