persbericht gemeente jan.2013

Heiloo, 9 januari 2012

 College wil zwembad voor inwoners van Heiloo

 Zwembad Het Baafje kost de gemeente geld. Veel geld. Toch heeft het college deze week besloten de raad voor te stellen dat er voorlopig een zwembad voor inwoners van Heiloo blijft. Ook na 2013 reserveert Heiloo daarvoor geld (180.000 tot 200.000 euro) op de begroting. Dit wil het college betalen uit een verhoging van de OZB-belasting per 2014. Het college vraagt de raad ook of en hoe de inwoners hierover geraadpleegd worden. De raad neemt op 4 maart hierover een besluit.

Onderzoeken

Onderzoeksbureau Drijver en Partners heeft in opdracht onderzoek gedaan naar (de verbetering van) de exploitatie van Het Baafje en een onderzoek naar de haalbaarheid voor een regionaal zwembad samen met gemeente Castricum. Het college heeft op basis van de onderzoeksrapporten de voorkeur uitgesproken voor een nieuw zwembad op de grens van Heiloo en Limmen. Het gaat dan om een binnen- en buitenbad dat het hele jaar open is.

 

Beheer en exploitatie uitbesteden

Heiloo en Castricum onderzoeken de mogelijkheden voor een regionaal bad nu verder. Zwembad Het Baafje blijft open totdat er duidelijkheid is of en hoe een regionaal zwembad mogelijk is voor het genoemde bedrag dat het college op de begroting wil reserveren. Mocht blijken dat er geen regionaal zwembad mogelijk is, dan bekijkt de gemeente Heiloo opnieuw tegen welke aanvaardbare kosten het Baafje open gehouden kan worden. Maar het college van Heiloo adviseert de raad om zowel voor zwembad Het Baafje alsook voor een regionaal zwembad de exploitatie en beheer van de zwemvoorziening uit te besteden.

 

Wethouder Hero Veger: “Uit de onderzoek blijkt onder andere dat zwembad Het Baafje nu meer wordt beheerd dan geëxploiteerd”. Gemeenten zijn in toenemende mate onvoldoende toegerust om een zwembad te exploiteren, vindt Drijver en Partners.

 

Zwemseizoen 2013

De raad neemt in maart een besluit over de voorstellen van het college. In april start het zwemseizoen 2013 voor zwembad Het Baafje. De verkoop van abonnementen start in maart.

——————————-

Noot voor de redactie

 Meer informatie bij team Communicatie:

Gertia Warmenhoven

072 535 66 41

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*